COM.TR ,Gerçek ve tüzel kişilerin, esas olarak ticari amaçlı kullanımlarına yönelik alt alan adıdır. Com.tr uzantılı domain satın alabilmeniz için almak istediğiniz isim ile ticari ünvanınızın aynı olması gerekir. Satın almak istediğiniz ismi resmi belgelerle ile desteklemek zorundasınız.

COM.TR Domain Tescilini İçin Göndermeniz Gereken Evraklar;
Tüm .TR uzantılı domain başvurusu için kesinlikle Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe) iletilmelidir. http://www.izhost.com/tahsisformu url adresinden dökümanı bilgisayarınıza indirerek doldurabilirsiniz. Dilekçe içerisindeki, takip numarası bölümünü boş olarak diger idari sorumlu kodu, ödeme sorumlu kodu, teknik sorumlu kodu alanlarını ihb43-metu olarak kalması gerekmektedir. Bu alanların dışındaki ad-soyad (firma sahibine ait), domain ismi, e-mail, telefon ve adres bilgilerini doldurarak firma sahibinin imzası ve firmaya ait kaşeyle birlikte tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Talep edilen tüm domain adları (alan adı) beyan edilecek belgedeki unvan ile birebir aynı olmalıdır. Tahsis edilecek alan adları için ilgili kuruluşca “.tr” alan adı yönetimine iletilen belgeler değerlendirilirken; ilgili belgede yer alan marka, ticaret ünvanı vb.’ nin “ayırt edici” ve “esas unsurunu oluşturan ibareler esas alınır.İlgili ünvan veya markanın yardımcı unsurunu oluşturan ve faaliyet alanı yada sektörü vb. Tanımlayan unsurlar esas unsur olarak değerlendirilmez.
Örneğin; “ÖRNEK Tekstil Yatırım İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş.” ayırt edici ve esas unsuru oluşturan “ornek.com.tr” ya da “ornektekstil.com.tr” alan adını alabilir. “tekstil.com.tr”, “ithalat.com.tr”, “ihracat.com.tr”, “ticaret.com.tr” alan adlarını alamaz.

Vergi levhası kesinlikle belge olarak kabul edilmemektedir.

LTD ve A.Ş, Şahıs İşletmeleri; Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe) iletilmelidir,

Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı. Faaliyet belgeleri son altı (6) ay için alınmış olmalıdır.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi” ya da “Ticari Sicil Gazetesi”
Not: Alan adı tahsis formu haricindeki belgelerden bir tanesi yeterlidir.

Marka Tescil Sahipleri;
Şahıs olarak COM.TR domain satın almak istiyorsanız yada firma ünvanınız almak istediginiz domain ile uyumlu degil ise almak istediginiz ismin marka tescilini yaptıra bilir ve COM.TR domaini almak için marka tescil başvurunuzun sonuçlanmasını beklemeden ,marka başvuru belgenizle beraber 1-2 gün içerisinde COM.TR domaininizi tescil ettire bilirsiniz.

Marka tesciliniz var ise aşagıdaki evrakları göndermeniz gerekmektedir.
Marka tescil Belgesi Sahipleri,
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Türk Patent Enstitüsü’nden alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da “Marka Başvuru Belgesi”
c) Kesinlikle talep edilen Domain adı marka tescil belgesindeki isimle birebir aynı olmalıdır.
d) Marka Sahibi şahıs ise kimlik fotokopisi.
e) Eğer Marka üzerinde herhangi bir devir işlemi yapılmış ise Türk Patent Enstitüsünden alınmış Marka Devir sözleşmesi iletilmelidir.
f) Marka tescil belgesi birden fazla şahıs adına ise herbir şahsın kimlik fotokopisi ve dilekçede imzalı ile ismi yer almalıdır.

Marka Nedir?

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer bicimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her turlu işaretleri içerir. (556sy. KararnameMadde 5) Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir. Diğer bir tarif ile ; Firmanızın kullanımında bulunan ve müşterilerinize karşı ayırt edici özellikler taşıyan; kuruluşunuzun kurumsal imajını diğer kişi ve kuruluşlara karşı açık şekilde ifade eden her türlü işareti MARKA olarak tanımlıyoruz.

ÜCRETLER VE ÖDEME ŞEKİLLERİ :

HER BİR SINIF İÇİN MARKA BAŞVURU ÜCRETİ 449TL(hizmet bedeli) + 560 TL = 1009TL
EK HERBİR SINIF İÇİN BAŞVURU ÜCRETİ 250TL(hizmet bedeli) + 560 TL= 810TL

**Tescil belgesi düzenleme harcı (yaklaşık 1 yıl sonra yatırılacak) 1520 TL dir.

Marka tescil hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz http://www.izhost.com url adresinden incelemenizi yapabilir yada “850 885 10 80” nolu hattımızdan marka tescil departmanımızdan destek alabilirsiniz.

Diger işletme sahipleri için gerekli evraklar;

İrtibat büroları
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınmış “İrtibat Bürosu Açılım Belgesi”

Süresiz yayınlar
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Yayının Aslı
c) Başvuru sahibi şahıs ise, kimlik fotokopisi

Yabancı kuruluşların, Türkiye distribütörü, temsilcileri
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Başvurulan alan adına ait tescil belgesi ( yurt dışı marka veya resmi kuruluşlardan alınmış sicil tasdiği)
c) İsim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi, (Türkçe ve İngilizcesi)
d) Türkiye’de başvuran firmanın Ticaret sicil kaydı belgesi.

Yurt Dışı Başvuruları
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) For the applications made by the legal entities and organisations; the official documents required must certify that the domain name you apply for is your registered trademark or corporate name. One official document that appropriate for the application, which may be “Commercial Registration Certificate”, “Trademark Registration Certificate” etc., is sufficient to register a “.tr” domain.
c) Furthermore, foreign applicants are to prove business activity in Turkey or have a business relation with a company that is domiciled in Turkey and provide supporting official documents such as franchising agreement, distribution agreement, invoice, custom papers etc.

For any other situation apart from foregoing, you are required to perform your online application and then submit your document(s). You will be informed immediately after your application and document(s) are evaluated.

Dergi ve gazeteler
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Derginin/gazetenin aslı
c) Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi
d) Başvuru sahibi şahıs ise kimlik fotokopisi

Çiftlikler
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi

Gemiler
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi

Fuarlar
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Fuar İzni Yazısı”

Fuarlar
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Fuar İzni Yazısı”

Özel numaralar
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan “Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi”

İlaç isimleri
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi

Yerleşim isimleri
a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı.

Ad-Soyad .com.tr ve .net.tr (belge gerektirmez)


A ) Başvuru esnasın da ilgili iletişim formlarına tc kimlik ve ad soyad bilgileri düzgün girilmesi durumunda işlem online olarak gerçekleşmektedir.

B ) Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Tc Kimlik sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,

C ) Ekstra belge istendiği durumlarda Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe) da iletilmelidir.

Örnegin: ‘ORHAN VELİ KANIK’ adlı bir kişi orhanvelikanik.com.tr, orhan-veli-kanik.com.tr, orhan-velikanik.com.tr, veli-kanik.com.tr, ovelilanik.com.tr, o-veli-kanik.com.tr, orhanvkanik.com.tr, orhan-vkanik.com.tr, orhan-v-kanik.com.tr, velikanik.com.tr, orhankanik.com.tr, orhan-kanik.com.tr, orhanvelikanik1.com.tr, orhan1kanik.com.tr vb. Şeklinde türetilecek alan adlarını alabileceklerdir.

COM.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

Domaini firma evrakları ile tescil etmişseniz,
1. Firmanıza ait imza sirküleri ve “İdari Sorumlu Degişiklik Formu” nu doldurarak kaşeli ve imzalı olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
2. Domaini Marka tesciliniz ile kayıt ettirdiyseniz,
b) Marka tescil belgesi ile beraber marka tescil şahıs adına ise kimlik fotokopisi ve imzalı “İdari Sorumlu Degişiklik Formu” nu doldurarak göndermeniz gerekmektedir.
c) Marka tesciliniz firma adına ise Marka tescil belgeniz, imza sirküleri ve kaşeli imzalı “İdari Sorumlu Degişiklik Formu” nu doldurarak kaşeli ve imzalı olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

AD-SOYAD.COM.TR/NET.TR TRANSFER

• Tr uzantılı Domain Transfer formu (kaşeli imzalı),

• Kimlik Fotokopisi.

NOT: COM.TR domaininizi almış oldugunuz marka tescilini daha sonra bir başkasına devretmişseniz, domainin iletişim bilgilerinin degiştirilmesi için;

TPE den marka devir sözleşmesi, noterden alınmış marka devir sözleşmesi, devreden ve devir alan kişilerin kimlik fotokopileri ve “Alan Adı Sahip Güncelleme Formu” doldurarak tarafımıza imzalı bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Yorum Bırakın